1. alkışlamak.
  to acclaim conquering heroes: muzaffer kahramanları alkışlamak.
 2. alkışlarla ilân etmek veya selamlamak.
  to acclaim someone king.
 3. bağırmak, bağırarak ilân etmek.
  He acclaimed his grief: Kederinden feryat ve figan ediyordu.
 4. beğenmek, beğendiğini bağırarak ilân etmek.
  The people acclaimed with one voice.
 5. alkış, alkışlama.
dünyaca tanınma ve takdir görme
eleştirmenlerce beğenilmek Fiil
bir öneriyi oybirliğiyle kabul etmek Fiil