1. Geçişli Fiil arkadaşlık/refakat etmek.
    President was accompanied by a general.
  2. Geçişli Fiil beraber/yanında/maiyetinde/yanyana bulunmak/olmak /dolaşmak.
    Pain accompanies disease: Ağrı/sancı/ıstırap
    hastalıkla beraber gelir.
  3. Geçişli Fiil, Müzik eşlik etmek, beraber çalmak.
    to accompany someone on the piano: piyano ile birine eşlik etmek.
kimsenin eşlik etmemesini şart koştu