account current

  1. cari hesap
  2. dönemsel işlemlerin kaydedildiği firma hesabı
  3. alacak veya borç bakiyesi gösteren bir hesabın ilgili kişiye dönemsel olarak gönderilen özeti
cari hesap borçlusu
bir cari hesaptan çekilen paralar İsim
cari hesaptan avans
bankadaki cari hesap bakiyesi
cari işlemler bilançosu İsim
cari hesap bakiyesi
ödemeler dengesi bakiyesi
cari hesap bakiyesi
hesabı cari
cari hesap (ortakla şirket arasındaki işlemlerin kaydedildiği hesap)
cari hesap
(US) hesab-ı cari
cari hesap avansı
cari işlemler dengesi İsim, Ekonomi
cari denge İsim, Ekonomi
cari hesap işi
(US) cari hesap kredisi (sınırları önceden belirlenmiş bir miktara kadar bankadan istenildiği zaman para
çekilebilmesini sağlayan kredi türü
cari hesap müşterisi
cari işlemler açığı Ekonomi
cari açık Ekonomi
cari hesap açığı
cari hesap mevduatı
cari hesap defteri
(US) memleket parası
cari hesap işlemleri İsim
cari hesap cüzdanı
cari hesap alacakları İsim
(US) cari hesap alacakları İsim
cari hesap kontrol defteri
cari hesap fazlası
cari hesap mudii
cari mevduat hesabı
cari mevduatı hesabı
cari hesap mevduatı
-'de cari hesabı olmak Fiil
cari hesap faizi
cari hesap ödüncü
câri hesap kredisi
cari hesaptaki para
cari hesaptaki mevcuttan daha fazla para çekme
ortaklar cari hesabı
(Br) bir kalemi cari hesaba geçirmek Fiil
bir kalemi cari hesaba geçirmek Fiil