1. İsim albüm, resim/fotoğraf albümü.
  2. İsim uzunçalar (plak).
  3. İsim ziyaretçi kayıt defteri.
imza albümü
fotoğraf albümü
resimlik
fotoğraf albümü
pul albümü
album

Hâtıra olarak, koleksiyon yapma ve koruma ... resim, pul, şiir vb