1. Geçişsiz Fiil görünmek, belirmek, zuhur etmek.
  A man appeared in the doorway: Kapıda bir adam belirdi.
  As
  will presently appear: Şimdi görüleceği gibi.
  One by one the stars appear: Yıldızlar birer birer görünüyorlar.
 2. Geçişsiz Fiil gözükmek, benzemek.
  to appear wise: akıllı gözükmek.
  He appeared to hesitate: Mütereddit
  gözüküyordu.
  It appears (to be) a true story: Doğru bir hikâyeye benziyor.
 3. Geçişsiz Fiil apaçık/âşikâr olmak, kolayca anlaşılmak.
  It appears to me that you are right: Haklı olduğunuz âşikârdır.
 4. Geçişsiz Fiil yayınlanmak.
  His latest novel appeared last year: Son romanı geçen yıl yayınlandı.
 5. Geçişsiz Fiil halk/dinleyici huzuruna çıkmak, rol almak.
  to appear on the stage: sahneye çıkmak.
  He appeared
  as the king in the play: Temsilde kral rolünü aldı.
 6. Geçişsiz Fiil (kısa bir süre) katılmak, hazır bulunmak.
  He appeared at the party, but left quickly: Eğlenceye
  katıldı, fakat az sonra ayrıldı.
 7. Geçişsiz Fiil belirmek, inkişaf etmek, meydana çıkmak.
  Speech appears in the child's first or second year: Çocuk
  bir veya iki yaşında konuşmaya başlar.
 8. Geçişsiz Fiil, Hukuk mahkeme huzuruna çıkmak (tanık, sanık, davacı, avukat vb. olarak).
  to appear for someone: bir
  kimseyi temsil etmek.
  Mr. J. will appear for you in court tomorrow.
  He had to appear before the committee to explain his behavior: Tutumunu açıklamak için komisyon huzuruna çıkmak zorunda kaldı.
 9. Geçişsiz Fiil bulunmak, raslanmak.
  The idea appears in many old books: Birçok eski kitaplarda bu fikre raslanır.