application day

  1. belirlenen gün
  2. bir kanunun yürürlüğe gireceği tarih
belirlenen günde
bir gün tayin etmek Fiil
başvuru günü