assurance payable at death

  1. (Br) ölüm vukuunda ödenecek sigortanın devir ve temliki
iki başlı hayat sigortası İsim
ikibaşlı hayat sigortası İsim