1. İsim, Uluslararası Hukuk iltica
 2. İsim düşkünler yurdu, yetimhane, kimsesizler/düşkünler bakımevi.
  insane asylum: akıl hastanesi, şifa
  yurdu.
  lunatic asylum: tımarhane.
  orphan asylum: yetimler yurdu, yetimhane.
 3. İsim sığınak, barınak, melce.
  to take/seek asylum: sığınmak, barınmak, iltica etmek.
  He sought asylum
  in the church: Kiliseye sığındı.
  give asylum to someone: barındırmak.
 4. İsim (milletlerarası kanuna göre) sığınma, iltica.
  political asylum: siyasî iltica.
  right of asylum:
  sığınma hakkı, bir memlekette suç işleyen kimseyi başka memleketin kabul, himaye/koruma hakkı.
 5. İsim koruma, muhafaza, himaye.
sığınma isteği
iltica isteği
iltica hakkı istemek Fiil
akıl hastanesine kapatılmış
akıl hastanesine kapatılma
Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancılar Hudut İltica Dairesi İsim, Kurum İsimleri
siyasal sığınma
diplomatik sığınma
meskensizler yurdu
iltica hakkı olma
sığınma hakkı tanımak Fiil
siyasal sığınma hakkı tanımak Fiil
(US) tımarhane
(US) akıl hastanesi
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
tımarhane.
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
tarafsız bir memlekete sığınma
yetimhane
darülaceze
yoksullar evi
yoksullar yurdu
politik sığınma
siyasi sığınma
politik iltica
siyasi iltica
sağlık evi
sığınma/iltica hakkı: milletlerarası yasaya göre bir elçiliğe/ülkeye sığınanın korunması. İsim
sığınma hakkı İsim, Uluslararası Hukuk
iltica etmek Fiil, Uluslararası Hukuk
mültecilik başvurusunda bulunmak Fiil, Uluslararası Hukuk
siyasal sığınma
(US) alkolikler evi
körler evi
sığınmacı
sığınma hakkı arayan
bir suçlunun suçunu işledikten sonra kaçtığı eyalet
iltica etmek Fiil
İltica ve Göç Bürosu İsim, Kurum İsimleri
Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri