attorney's license

  1. baroya kabul edilmesi üzerine mahkemenin bir avukata verdiği avukatlık ruhsatı