azimuthal equidistant projection

  1. (Harita) eşuzaklıklı yönsel izdüşüm: harita üzerinde iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık, yeryüzünde
    o iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi gösterecek tarzda harita çizme yöntemi.