1. İsim bankacı, banker.
 2. İsim (kumarda) bankocu, banko tutan.
 3. İsim balıkçı gemisi (özellikle morino avında Newfoundland kıyılarında kullanılan).
 4. İsim balıkçı gemisinde çalışan balıkçı.
 5. İsim kabarmış nehir (suyu tekmil yatağını doldurmuş, taşmak üzere olan).
 6. İsim duvarcı veya taşçıların üzerinde çalıştıkları taş/tahta tezgâh.
tediyat bankası İsim
tahsilat bankası İsim
(Br) taşra bankeri
bankacı olarak ticari iş yapmak Fiil
kendini banker olarak tanıtmak Fiil
bankada parası olmak Fiil
(US) özel banka sahibi
uzun vadeli mevduat hesabı açan ve bu parayı taksitli satış yapan tüccarların finansmanında kullanan özel finans kurumu
sanayi bankası İsim
yatırım bankeri
yatırım bankacısı.
akreditif veren banka İsim, Bankacılık
ticaret bankası İsim
konsorsiyum lideri
tediyat bankası İsim
özel bankacı İsim, Bankacılık
bankerin olan
bankere ait
banka onayı, bankaca kabul ve garanti edilmiş çek.
bank acceptance İsim
banka kabul kredisi
bankalar birliği
(Br) bankalar birliği
bankaya yatırılan paralar İsim
banka bakiyeleri İsim
takas yapan bankaların mevduat hesabının bulunduğu İngiltere Merkez Bankası İsim
bank bill İsim
bankaya yatırılan değerlerin ticaretinden uğranan zarar ziyana karşı sigorta kuvertürü
banka defterleri İsim
banka satın alış kuru
simsar ve coberlere açtıkları kısa vadeli ihbarsız kredilere uyguladığı faiz haddi
ticaret bankalarının (iskonto bankalarına , senet kırıcılarına , simsar ve
senet kırıcılarına
ticaret bankalarının iskonto bankalarına
banka kartı
cashier's check
Br banka çeki
banka takas odası İsim
(Br) banka takas odası İsim
banka komisyonu
banka muhabiri
muhabir banka
banka muhabiri
banka mevduatı
bankalar mevduatı (anonim şirket biçimindeki bankaların İngiltere Merkez Bankası'ndaki hesaplarının alacak bakiyesi
banka iskontosu İsim
banker iskontosu İsim
banka iskontosu (bankanın müşterilerinden aldığı poliçe veya bononun nominal değeri ile bankanın müşteri
hesabına geçirdiği miktar arasındaki fark
banka senedi
(Br) banka çeki
bankanın gizliliğe uyma görevi
banka takas hesabı
banka işlevleri İsim
banka fonları İsim
banka istihbaratı
banka rehin hakkı
bankerin genel ipotek hakkı
banknot
kredi istihbaratı
sürekli ödeme emri: eşsürelerle belirli bir paranın sürekli ödenmesi emri. İsim
bankanın ödeme yükümlülüğü
yatırılan para makbuzu
bankaya yatırılan paranın makbuzu
banka referansı
banka kuralları İsim
banka kuralları İsim
banka hisseleri İsim
banka transferi (yurt dışında çalışanların ücretleri , prim ve istihkak ödemeleri , yatırım kazançları
vs ödemeleri gibi genelde şahsi ödemeleri kapsa
banka transferi
(US) birinci sınıf banka akseptansı
birinci sınıf banka akseptansı
(US) birinci derece banka kabulü
banka referansı vermek Fiil
 1. money agent
 2. shroff
 3. stockbroker
 4. very rich person
 5. banker
commission broker
country banker
(US) investment banker
banker's discount İsim
to give oneself out as banker Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bankası olan, ... yöneten kimse