1. ev, konut, mesken, hane.
  I've bought a house. This is a new house.
  country house: sayfiye,
  köşk.
  detached house: müstakil ev, başka evlere bitişik olmayan ev.
  semi-detached house: bir duvarı bitişik müstakil ev.
  terraced house: bitişik sıra evlerden herbiri.
  tied house = town house: konak.
 2. aile, ev halkı.
  The whole house was awake by 6 o'clock.
 3. hanedan, sülâle, asil aile.
  The house of Hapsburg. The house of Windsor is the British royal family.
 4. bina, daire.
  school house: okul.
  power house: elektrik santralı.
  public house: (a)
  birahane, meyhane, (b) misafirhane.
 5. tiyatro, konser salonu vb..
 6. Tiyatro seyirciler, (konser) dinleyiciler.
  A large house heard the singer. The whole house laughed.
  a
  full house: (dinleyicilerle vb.) tıklım tıklım dolu.
  a thin house: (pek) az seyirci.
 7. (kuş) yuva, (hayvan) in, barınak.
  round house: lokomotif sundurması.
 8. meclis binası.
  the houses of Parliament.
 9. kurultay, (yasal) meclis.
  the house of Commons = Lower house: Millet Meclisi, Temsilciler Meclisi,
  Avam Kamarası.
  Upper house: Lordlar Kamarası, Senato.
  White house
  ABD Beyaz Saray.
 10. (yasal) meclis çoğunluğu.
 11. ticarethane, kurum, müessese.
 12. kumarhane, kumar oynanan gazino.
 13. (ticarethane/kumarhane) yetkili yönetim kurulu, müdürlük.
 14. piskoposlar meclisi.
 15. (okul) yatı yurdu, yatakhane.
 16. yatı yurdu öğrencileri, yatılı öğrenciler.
 17. genel ev, umumhane, kerhane.
 18. Denizcilik güverte üstündeki kapalı kısımlar, daire.
  a bridge house.
 19. Astroloji (a) burç simgesi: bir gezegenin etkisini gösterdiği kuşağın sembolü, (b) burç, göğün 12 kısmından biri.
 20. ev+, eve ait/mahsus.
  house paint: ev boyası.
  house agent: ev simsarı, komisyoncu.
  house
  arrest: evde hapis, göz hapsi.
 21. bir eve koymak/yerleştirmek.
 22. barındırmak, iskân etmek.
 23. içermek, içine almak, ihata/ihtiva etmek, içinde bulundurmak.
  The library houses 500,000 books.
 24. kapalı/emin bir yere yerleştirmek, siper altına almak,
  den. indirmek.
 25. (marangozlukta) geçme yapmak, geçme yaparak birbirine eklemek.
 26. barınmak, (evde) oturmak/ikamet etmek, eve yerleşmek.
yeni evinde rahatça yerleşmiş olmak Fiil
kendi evinin efendisi olmak Fiil
evini satmak zorunda kalmak Fiil
eve kapanmak Fiil
evini büyütmek Fiil
zorla bir eve girmek Fiil
bir eve zorla girmek Fiil
kendi evi olmak Fiil
el inde boş bir ev olmak Fiil
elinde boş bir ev olmak Fiil
ailesini bir eve yerleştirmek Fiil
eski kitaplarını tavan arasına koymak Fiil
evini yangına karşı sigorta ettirmek Fiil
evinıyangına karşı sigorta ettirmek Fiil
parasını emlaka yatırmak Fiil
kiraya verdiği evin oturulabilir halde onarımını sağlamak Fiil
sadece kendisi için yaşamak Fiil
vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek Fiil
evini ipotek etmek Fiil
evini kiraya vermemek Fiil
garanti olarak evinıgöstermek Fiil
garanti olarak evini göstermek Fiil
evi için hâlâ borçlu olmak Fiil
hâlâ ev borçlu olmak Fiil
bir kimsenin hanesinin dokunulmazlığı
mali işlerini düzene sokmak Fiil
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Fiil
işini düzene sokmak/yoluna koymak/düzeltmek.
toparlanmak Fiil
evine çekidüzen vermek Fiil
reformlar yapmak Fiil
evini birine açmak Fiil
evini birine açmak Fiil
(Br) senetleri kabul eden kuruluş
bitişik ev
komşu ev
düşkünler evi
darülacize
geniş ev
geniş ve ferah ev
korumaya alınan tarihi yapı
(US) lüks randevu evi
kliring odası İsim
genelev
aracı kurum İsim, Bankacılık
(US) işçiler için yatacak kulübeler
genelev
kahvehane
ticarethane
mal talep eden bir denizaşırı müşteri ile yurt içindeki bir satıcı firma arasında aracılık yapan firma
köşe ev
mahkeme binası İsim
gümrük
morg
bağımsız ev
iskonto müessesesi
iskonto evi (Londra sermaye piyasasında senet iskontosu ve başka menkul değerlerin alım satımıyla uğraşan finansal kuruluş
(Br .) iskonto kurumu
iskonto ile para veren kuruluş
meyhane
konut İsim
mesken İsim
kuvvet merkezi
bir tek ailenin yaşadığı ev
(sinema) erken seans
radar gemisi
nakliyeci
nakliyat ambarı
yük ambarı
kumarhane
gazhane
(tiyatro) dolu salon
hükümet binası İsim
limonluk
daimi açık tiyatro
ithalat firması
kuruluşun
geçici hapishane
cezaevi
düşük kiralı ev
ticarethane (üretim , toptan , perakende gibi sınai ve ticari işlerle uğraşan bir işletme
yabancı ülkelerde büyük miktarlarda mal ticareti
örnek ev
modern ev
ev taşımak Fiil
taşınmak Fiil
bitişik ev
(Br) gazete basımevi
(parlamento) nisap olmamak Fiil
tımarhane
oturulan (meskûn) ev
içinde oturulan ev
kendi evi
depo
(US) kerhane
Lordlar Kamarası ve Avam Kamarasından oluşan İngiliz parlamentosu İsim
bulaşıcı ve salgın hastalıklar hastanesi
(US) birahane
santral
prefabrike ev İsim, İnşaat
basımevi
mesken
yayınevi
tulumba istasyonu
depreme karşı emniyetli ev İsim
depreme karşı güvenli ev İsim
yıkık dökük ev
mektup ve koli alma yeri
(Br) tutuklu veya mahpus bulunan bir kimsenin sorgusundan sonra geri gönderildiği tutukevi
(oyuncak) salıncaklı at
haber alma ajanları ya da gizli polis tarafından kullanılan gizli ev ya da yapı
senato binası İsim
vapurculuk şirketi
gemi ticareti şirketi
örnek ev
tek başına duran ev
tek ailenin oturduğu ev
gecekondu
hükümet binası İsim
ızgara et yenilen lokanta
yazlık ev
nohut oda bakla sofa bir ev İsim
(Br) Borsa
iki ailenin oturduğu ev
(Br) Lordlar Kamarası
Senato
boş duran ev
boş ev
su kulesi
toptancı firma
genel kurulun onayı
(Br) parlamentonun onayı
gözaltı
firmanın kendi markası İsim
kundakçılık
(doktor) ev vizitesi
ev vizitesi
parlamento üyeliği
doğramacı
(US) (polis) ev araması
(US) firmanın yeniden teşkilatlanması için yaptığı personel çıkarma
(kulüp) kulüp kurulu
ev inşaatı
ev satın alma
döşemeci
sahibine keşide edilmiş poliçe
ev elbisesi
ev döşemek Fiil
ev simsarı
yapılan işlerin kaydedildiği defter
(Br) üçüncü şahıslara ciro etmek niyetiyle evler kiralayan kiracı
ev ipoteği
ev taşıma
ev numarası
ev ressamı
dekoratör
boyacılık
gayri menkul ev
ev satın alımı
mutfak çöpleri İsim
ev araması yapmak Fiil
ev araması
kâhya
evin vekilharcı
müessese cerrahı
emlak vergisi
evden eve
ev ev dolaşarak reklam yapma
ev ev dolaşarak oy veya sipariş toplama
ev ev dolaşarak mal satma