1. ev, konut, mesken, hane.
  I've bought a house. This is a new house.
  country house: sayfiye,
  köşk.
  detached house: müstakil ev, başka evlere bitişik olmayan ev.
  semi-detached house: bir duvarı bitişik müstakil ev.
  terraced house: bitişik sıra evlerden herbiri.
  tied house = town house: konak.
 2. aile, ev halkı.
  The whole house was awake by 6 o'clock.
 3. hanedan, sülâle, asil aile.
  The house of Hapsburg. The house of Windsor is the British royal family.
 4. bina, daire.
  school house: okul.
  power house: elektrik santralı.
  public house: (a)
  birahane, meyhane, (b) misafirhane.
 5. tiyatro, konser salonu vb..
 6. Tiyatro seyirciler, (konser) dinleyiciler.
  A large house heard the singer. The whole house laughed.
  a
  full house: (dinleyicilerle vb.) tıklım tıklım dolu.
  a thin house: (pek) az seyirci.
 7. (kuş) yuva, (hayvan) in, barınak.
  round house: lokomotif sundurması.
 8. meclis binası.
  the houses of Parliament.
 9. kurultay, (yasal) meclis.
  the house of Commons = Lower house: Millet Meclisi, Temsilciler Meclisi,
  Avam Kamarası.
  Upper house: Lordlar Kamarası, Senato.
  White house
  ABD Beyaz Saray.
 10. (yasal) meclis çoğunluğu.
 11. ticarethane, kurum, müessese.
 12. kumarhane, kumar oynanan gazino.
 13. (ticarethane/kumarhane) yetkili yönetim kurulu, müdürlük.
 14. piskoposlar meclisi.
 15. (okul) yatı yurdu, yatakhane.
 16. yatı yurdu öğrencileri, yatılı öğrenciler.
 17. genel ev, umumhane, kerhane.
 18. Denizcilik güverte üstündeki kapalı kısımlar, daire.
  a bridge house.
 19. Astroloji (a) burç simgesi: bir gezegenin etkisini gösterdiği kuşağın sembolü, (b) burç, göğün 12 kısmından biri.
 20. ev+, eve ait/mahsus.
  house paint: ev boyası.
  house agent: ev simsarı, komisyoncu.
  house
  arrest: evde hapis, göz hapsi.
 21. bir eve koymak/yerleştirmek.
 22. barındırmak, iskân etmek.
 23. içermek, içine almak, ihata/ihtiva etmek, içinde bulundurmak.
  The library houses 500,000 books.
 24. kapalı/emin bir yere yerleştirmek, siper altına almak,
  den. indirmek.
 25. (marangozlukta) geçme yapmak, geçme yaparak birbirine eklemek.
 26. barınmak, (evde) oturmak/ikamet etmek, eve yerleşmek.
sinema salonu İsim, Sinema
aracı kurum İsim, Bankacılık