1. en iyi(si), en âlâ, en güzel/mükemmel/kusursuz.
  the best student in the class: sınıfın birincisi
  (en iyi/en çalışkan öğrencisi).
  the best years of my life: hayatımın en iyi/mutlu yılları.
  He is my best friend: O en iyi dostumdur.
  the best work: kusursuz iş.
 2. en uygun/isabetli.
  the best way: en uygun/isabetli yol.
  The best thing to do is to wait:
  Yapılacak en iyi şey beklemektir.
 3. büyük/önemli kısım, çoğu, kısmı küllisi, hemen hemen.
  the best part of the day: günün büyük kısmı.

  He spends the best part of the year in the country: Yılın önemli bir kısmını sayfiyede geçirir.
  for the best part of an hour: bir saate yakın/hemen hemen bir saat.
 4. en mükemmel/iyi/uygun (bir şekilde).
  a hairdo that best suit her features: yüz hatlarına en uygun
  saç (tuvaleti).
  Do as you think best: En uygun gördüğünü yap.
 5. son derece, tamamen, en çok, en iyi.
  best-suited, best-known, best-loved gibi terkiplerde kullanılır:

  the best loved actor: en çok sevilen aktör.
  I love strawberries best: En çok çileği severim.
  You know best: Herkesten iyisini sen bilirsin.
 6. İsim (bir şeyin) en iyisi/âlâsı, en güzeli.
  The best is yet to come: En iyisi daha geride (gelecek).

  They always demand and get the best: Daima en iyisini ister ve alırlar.
  to do/try one's best: elinden geleni yapmak.
  to the best of my knowledge/recollection: bildiğim/hatırlayabildiğim kadarı, bildiğime/hatırladığıma göre.
  The best of the matter is that … : İşin güzel/hoş tarafı şu ki …
  to the best of one's ability: gücü yettiği kadar.
  I will do the work to the best of my ability.
  to be at one's best: formunda olmak.
  The roses are at their best now: Şimdi güllerin en güzel zamanıdır.
  Even at the best of times: En uygun zamanda bile.
 7. İsim en iyi elbise.
  Sunday's best: bayramlık elbise.
  Don't forget to wear your best: En iyi elbiseni giymeyi unutma.
 8. İsim en iyi dilekler, selam ve hürmet.
  Please give my best to your father: Babana selam ve en iyi dileklerimi söyle.
 9. Geçişli Fiil üstün gelmek, galebe çalmak, yenmek, pes dedirtmek, hakkından gelmek, haklamak.
  After a long struggle
  we bested them.
  He bested me in argument: Tartışmada benden üstün geldi.
uygun Bilgi Teknolojileri
Selamlar, Ünlem