1. allegiance
  2. homage
  3. fealty
  4. obeisance

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir hükümdârın, büyük bir kimsenin hâkimiyetini, ... bunun için yapılan merâsim