senede pul yapıştırmak Fiil
bir kanun önergesine demokrat partinin damgasını basmak Fiil