birşeyi kararlılıkla sürdürmek

  1. Fiil to stick at something