biri için birşey tedarik etmek

  1. Fiil to provide someone with something
  2. Fiil to provide something for someone