1. İsim tanışıksız buluşma/randevu: birbirini tanımayan bir kadınla erkek arasında ekseriya üçüncü bir şahsın düzenlediği buluşma.
  2. İsim tanışıksız buluşanlardan herbiri.