bring something on someone

  1. Fiil birinin başına birşey açmak
  2. Fiil birinin başını birşeyle belaya sokmak
  3. Fiil birine birşeyi musallat etmek
birinin başına birşeyi musallat etmek Fiil
birinin başına kötü birşey getirmek Fiil