capital coefficient

  1. sermaye sabitesi
  2. sermaye katsayısı
  3. sermaye hasılat oranı