capital cost

sermaye teçhizatı maliyeti
sermaye maliyeti
sermayenin fırsat maliyeti İsim
sermayenin fırsat maliyeti (şirket içinde fonların etkin bir biçimde kullanılması sonucu beklenen kâr oranı
sermayenin ağırlıklı ortalamalı maliyeti İsim