capital expenditures

  1. İsim sabit varlık için yapılan harcamalar
  2. İsim sermaye harcamaları
sabit varlık satın almak için yapılan harcamalar