cat's cradle

  1. İsim kedi beşiği: iki elin parmaklarına ip geçirilerek oynanan bir çocuk oyunu. Birisinin parmaklarında belirli
    bir şekilde duran ipi, karşıdaki oyuncu değişik şekilde kendi parmaklarına aktarır.
  2. İsim karışıklık, giriftlik, muğlâklık.
    The socioreligious cat's cradle of small Greek communities.