dikkatle etrafını çevirmek Fiil
dikkatli davranmak Fiil
buz üstünde ihtiyatla yürümek Fiil