1. serin.
  Warm days and cool nights.
  It is cool: Hava serinledi.
  It's getting/turning cooler:
  Hava serinliyor.
  Keep in a cool place: Serin bir yerde saklayınız.
  I feel quite cool now: Üşümeye başladım.
 2. oldukça soğuk.
  A cool wind blew off the sea.
 3. serin tutan (elbise).
  a cool suit. As it was a hot day, she wore a cool dress.
 4. soğukkanlı, temkinli, metin.
  keep cool! sakin/metin olunuz, soğukkanlılığınızı koruyunuz.
  be
  as cool as a cucumber: son derece soğukanlı olmak.
  She looked as cool as a cucumber: Gayet soğuk(kanlı) gözüküyordu.
 5. hissiz, duygusuz, ilgisiz, soğuk, önem vermeyen, umursamayan.
  Ali seemed very cool towards me today,
  I wonder if I've offended him: Ali bugün bana karşı soğuk davranıyor, acaba onu gücendirdim mi?
  The President was given a cool welcome when he visited London.
 6. abartmasız, mübalâğasız, sağlam.
  a cool million dollars. This businessman earns a cool $10,000 a month.
 7. (renk) yeşile/maviye kaçan, yeşil/mavi tonların hâkim olduğu.
 8. mükemmel, iyi, âlâ, harikulâde, fevkalâde.
  a real cool comic. You look real(ly) cool in that new dress.
 9. (bkz: coolly. Play it cool ): Sakin olunuz!
 10. serinlik.
  The cool of the evening: Akşam serinliği.
 11. soğukkanlılık, vekar, temkin.
  Don't lose your cool: Soğukkanlılığını kaybetme.
  keep one's cool:
  soğukkanlılığını/vekarını muhafaza etmek, sakin olmak, sinirlenmemek.
  Keep your cool: Sinirlenme(yiniz)/sakin ol(unuz).
 12. ilgisizlik, duygusuzluk, hissizlik.
 13. serinle(t)mek, soğu(t)mak.
  Open the window to cool the room. Let your tea to cool a little before you drink it.
soğuk hava deposu İsim, Gıda ve Mutfak