challenge the validity

bir evrakın geçerliğini kabul etmemek Fiil
bir belgenin geçerliğini kabul etmemek Fiil