children's exemption

  1. (US) çocuklar için vergi muafiyeti
  2. çocuklar için muafiyet