civil death

  1. İsim medenî haklardan yoksunluk/mahrumiyet, manevî ölüm.