come of age

  1. Fiil erişkinliğe ulaşmak
  2. Fiil erişkinlik yaşına gelmek
  3. Fiil yetişkin olmak
  4. Fiil çağ atlamak
  5. Fiil ileri düzeye ulaşmak
  6. Fiil başarıya ulaşmak
reşit olmak Fiil
oy kullanma yaşına gelmek Fiil