company finance

ticari finansman şirketi
tüketici finansmanı şirketi
kredi kurumu: teminat/ipotek karşılığında borç para/kredi veren kurum.
sanayii finansman şirketi
sanayi finansman şirketi
taksitli ödeme kredi bankası İsim
(US) küçük kredi finansman şirketi
ticari kredi veren şirket