company union

  1. şirket işçilerinin oluşturduğu sendika
  2. İsim birlik, ünyon: bir şirkette çalışanların kurduğu, dışarıda şubesi olmayan ve ekseriya şirketin hükmü altında bulunan birlik.