compulsory process

  1. ihzar müzekkeresi
  2. tanık ve diğer şahısların hazır bulunmalarını emreden mahkeme müzekkeresi
  3. icra muamelesi