1. İsim uyumculuk: (mevcut yasa/kural vb. ne) uyma, itaat etme, uysallık/başeğme politikası, uyuşma taraftarlığı.