control law

  1. murakabe kanunu
  2. sigortacıların faaliyetlerini denetleyen kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İsim, Hukuk