bir mektubu temize çekmek Fiil
bir mektubu temize çekmek Fiil
bir sözleşmenin kopyasını çıkarmak Fiil