court below

aşağı veya mağdur derecesindeki kaza yetkisini haiz mahkeme