1. Zarf ve bunun aksi/tersi, tersine, karşılıklı olarak.
veya aksine