credit note

  1. alacak dekontu
  2. kredi bildirim belgesi
  3. İsim, Muhasebe iade faturası