cruciferous

  1. Sıfat haçlı, haç taşıyan.
  2. Sıfat, Botanik turpgillerden (bitki): çiçekleri haç biçimli 4 yapraklı olan.