current accounting

aktiflerin değerlerinde düzeltmeler yapılmasını
vb hesaba katan muhasebe yöntemi
enflasyondan ötürü meydana gelen fiyat değişikliklerini
masraflardaki değişmeleri İsim
cari maliyet muhasebesi İsim
cari maliyet muhasebesi sistemi
muhasebe sistemini enflasyonun kâr üzerindeki etkisini gösterecek şekilde cari satın alma gücüne dayandırma yöntemi