current savings

cari borçları ödemek için tasarruflara el atmak Fiil