curtail a lecture

  1. Fiil bir dersi kısaltmak
  2. Fiil bir konferansı kısa kesmek
  3. Fiil konferansı kısa kesmek