cut up rough about something

  1. bir şeye çok içerlemek/kızmak, bir şeyi mesele yapmak.