death squad

  1. İsim
    firing squad ile ayni anlama gelir. ateş müfrezesi: idan mahkûmunu kurşuna dizen manga.
  2. İsim müstebit yönetimin veya gizli cinayet örgütünün cellâtları.