1. ölüm tuzağı
  2. görünürde güvenli
  3. ancak yıkılmaya hazır eski bir yapı gibi her an çökebilecek bir bina
ölüm tuzağı, ölüm tehlikesi arzeden şey/durum.
They escaped from the deathtrap just before it exploded. İsim