kendini savunmak için jüriye hitap etmek Fiil
birinin menfaatlerini korumak Fiil
kendi savunmasını kendi yapmak Fiil
Savunma faaliyetleri (NACE kodu: 84.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
memleketin savunması için savaşmak Fiil
memleket savunmasi için savaşmak Fiil
vatanı uğruna savaşmak Fiil
birinin savunmasını yapmak Fiil
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: O) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: 84) İsim, Sanayi ve Zanaatler
savunma hakkını muhafaza etmek Fiil
savunma hakkını muhafaza etmek Fiil
meşru müdafaa İsim, Ceza Hukuku
kendini savunmak için bir şey söylemek Fiil
kendini savunmak için bir sav ileri sürmek Fiil
adam adama savunma
savunmayı bırakmak Fiil
savunmadan vazgeçmek Fiil
hava savunması
uçaksavar savunması
güdümlü mermiye karşı savunma
savunmaya çıkmak Fiil
mahkemede savunmayı üstlenmek Fiil
savunmanın sözünü kesmek Fiil
sivil savunma
(US) sivil savunma
kıyı savunma
kıyı savunma
kolektif savunma
davada muallakiyet yüzünden davanın geri alınması
savunma masrafları İsim
savunma avukatı Hukuk
savunmanın ihmali
davalının cevabı
(Kanada) Milli Savunma Bakanlığı
erteleyici savunma
davayı uzatmaya yönelik savunma
savunmasını hazırlamak Fiil
yan savunma
ileri savunma
dava ile ilgisi olmayan savunma
bir savunmadaki boşluk
haklı savunma
vatan savunması
(US) saldırganca bir şirket devralma teklifine karşı uygulanan herhangi bir savunma taktiği
son savunma hakkı
baş savunma avukatı
kanuni savunma
savunma araçları İsim
esasa müteallik dava
esasa cevap İsim, Hukuk
(Br) Savunma Bakanı
savunma bakanı
milli savunma bakanı
(Br) Savunma Bakanlığı
milli savunma
yasa dışı bir davranışın daha büyük bir yanlışlığı önlemek amacıyla yapılmış olduğunu gösterme amacını
güden hukuktaki bir savunma türü
nükleer savunma
esas savunma
hedef şirketin saldırganın hisse senetlerini satın alma teklifinde bulunma yoluyla uyguladığı savunma yöntemi
saldırganca bir devralma girişimine karşı
davanın bir kısmına karşı yapılan savunma
şahsi savunma
itiraz dermayan etmek Fiil
(Br) davalının müdafaanamesi
ihmal edilen savunma
geciktirilen savunma
savunmayı çürütmek Fiil
savunma hakkını saklı tutmak Fiil
(Br takas bankaları) ikinci savunma hattı
(US) Savunma Bakanı
meşru müdafa
savunmasını yapmak Fiil
asılsız savunma
savunmanın konuşması
savunma durumu
kademeli savunma
savunmanın tanığı
savunma mıntıkası İsim
savunma yakalama radarı
savunma etkinlikleri İsim
düşmanlara karşı savunma
savunma bölgesi
savunma bütçesi
savunma gizlilik derecesi
savunma kurulu
savunma muhabere sistemi
savunma avukatı
savunma konseyi
savunma bütçesindeki kesinti
müdafaa
savunma kesimi
savunma aracı
(US) savunma
savunma yöntemi
savunma yakalama radarı
savunma etkinlikleri İsim
düşmanlara karşı savunma
(US) savunma makamı
savunma bölgesi
silahlanma önergesi
avukat aracılığıyla savunma
savunma gizlilik derecesi
Savunma Muhabere Sistemi
silahlanma sözleşmesi
silahlanma müteahhidi
silahlanma masrafları İsim
savunma avukatı
savunma bütçesindeki kesinti
(US) Savunma Bakanlığı
savunma ekonomisi
acil savunma durumu
savunma masrafları İsim
savunma fabrikası İsim
davaya karşı defi
savunma bilgileri İsim
silahlanma sektöründe terhisler İsim
silahlanma istikrazı
silahlanma istikraz tahvili
savunma sorunu
Savunma Bakanı
Savunma Bakanlığı
savunma emri
savunma paktı
savunma planı
silah fabrikası İsim
savunma amaçları İsim
(US) Savunma Bakanı
savunma harcaması
savunma antlaşması
savunma tanığı
savunma ekonomisi
savunma masrafları İsim
derinliğine savunma
savunma sanayisi İsim, Sanayi ve Zanaatler
savunma sanayii
savunma bilgileri İsim
ceza avukatı İsim
savunma hattı
savunma sorunu
savunma mekanizması
savunma bakanı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
davaya cevap
savunma emri
savunma paktı
savunma planı
savunma politikası İsim
savunma bakanı
savunmanın konuşması
savunma harcaması
savunma ikmal merkezi
savunma tanığı
savunmadan vazgeçmek Fiil
hava savunma ikaz sistemi
hava savunması
hava savunma tanıtma mıntıkası İsim
uçaksavar savunması
güdümlü mermiye karşı savunma
ceza davasını üstlenmek Fiil
savunmanın sözünü kesmek Fiil
sivil savunma
sahil muhafaza gemisi
sahil savunma
sahil savunma gücü
dava savunması yapmak Fiil
savunmasını hazırlamak Fiil
adalet ve nasafet kaidelerine göre davaya bakan mahkemelerce kabul edilen savunma
savunma masraflarının artması
ileri savunma
dava ile ilgisi olmayan savunma
iyi savunma
(Br) Harp Akademisi
nefis müdafaası
meşru müdafaa
kanuni savunma
meşru müdafaa
ortak savunma anlaşması
milli savunma
(Br) (US) milli savunma
davanın bir kısmına karşı yapılan savunma
davacının dava hakkını reddeden savunma
davanın mesmu olmadığı defi
(senet) keşideye itiraz
savunmayı çürütmek Fiil
nefis müdafaası
asılsız savunma
veto etmek Fiil
protesto etmek Fiil
itiraz etmek Fiil
reddetmek Fiil