1. Askerlik kıta
  2. Askerlik müfreze
  3. İsim ayırma, sökme çıkarma.
  4. İsim ayrılma, ayrılık.
  5. İsim uzak duruş, uzaklık, ilgisizlik, bigânelik, dalgınlık.
  6. İsim tarafsızlık, bağımsızlık, bitaraflık.
  7. İsim (özel görevle) askerî birlik/gemi gönderme.
  8. İsim özel görevle gönderilen askerî kuvvet, müfreze, kol.
    He belonged to the machine-gun detachment.
  9. İsim federal polis (RCMP) müfrezesi.
karaya çıkartma birliği
karaya çıkarma birliği
paraşüt birliği
polis müfrezesi
müfreze
tarihçi için gerekli tarafsızlık
ABD'nin Avrupa sorunlarına karşı ilgisiz kalışı