1. caydıran, vazgeçiren, önleyen, engel/mani olan, yıldıran, göz korkutan (şey/kimse).
    Our military power
    will be a deterrent to the enemy.
kademeli caydırma
nükleer yıldırıcısı
grev yıldırıcı
caydırıcı etki
caydırıcı güç
caydırıcı kuvvet
yıldırıcı ceza