dissentient dissenting opinion

  1. muhalefet oyu (bir veya daha fazla hâkimin mahkemenin diğer üyelerinin çoğunluğu tarafından verilen karara
    muhalif olarak izhar ettiği kanaati