1. Fiil sormak.
  I asked him: Ona sordum.
  to ask a question: soru sormak.
  I asked the teacher:
  Öğretmene sordum.
  I asked about the teacher: Öğretmeni sordum.
  I asked for the teacher: Öğretmeni görmek istedim.
 2. Fiil (bilgi) istemek/sormak.
  to ask the way: yol sormak.
  to ask someone's health: hatırını sormak.

  to ask the time: saati sormak.
 3. Fiil dilemek, talep etmek, beklemek.
  to ask advice: nasihat talep etmek.
  to ask a favor: rica
  etmek, lûtuf dilemek.
  to ask back: geri istemek.
 4. Fiil rica etmek.
  I ask you a great favor: Bir iyilikte bulunmanızı rica ediyorum.
 5. Fiil gerektirmek.
  This experiment asks patience: Bu deneme sabır gerektiriyor.
 6. Fiil davet etmek.
  to ask guests for dinner: yemeğe misafir davet etmek.
  I asked her to my house/I
  have asked her (to come) over (to my house): Onu evime davet ettim.
 7. Fiil soruşturmak.
  to ask about a person: bir kimse hakkında tahkikat yapmak.
  If you ask me:
  Bence/fikrimce/bana sorarsanız.
  to ask after: hatırını/sıhhatini sormak.